Privacy policy


Joolz respecteert uw privacy. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Joolz alle informatie die u geeft wanneer u deze website bezoekt, verwerkt en beschermt. Joolz is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Indien wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze gegevens alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe Joolz uw persoonsgegevens mag verzamelen, gebruiken en delen. De termen ‘wij’, ‘ons’ of ‘Joolz’ verwijzen allemaal naar Joolz. Deze privacyverklaring is sinds 25 mei 2018 van kracht.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u een webformulier invult, een bestelling plaatst of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, kunnen wij – met uw toestemming – de volgende gegevens verzamelen:
  • Uw naam
  • Informatie over Joolz producten die u bezit
  • Uw contactgegevens en e-mailadres
  • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • Andere informatie die relevant is voor klantenonderzoek en/of aanbiedingen


Wat we doen met deze verzamelde informatie?

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen, om u beter van dienst te kunnen zijn en in het bijzonder om de volgende redenen:
  • om de Joolz producten te leveren, te produceren, te ondersteunen en te verbeteren. Dit doen wij omdat we onze klanten de beste ervaring willen bieden om van hun kleintje te kunnen genieten.
  • om klanten te helpen bij hun vragen, om reparaties uit te voeren en om andere klantenzorg en ondersteunende diensten te verlenen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben, maar ook om ons rechtmatige belang te dienen.
  • om geaggregeerde analyses en business intelligence te ontwikkelen die ons in staat stellen te opereren, ons bescherming bieden, ons helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen en rapporteren over de prestaties van ons bedrijf.
  • om te communiceren met u en om ons contact met u persoonlijker te maken.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Joolz bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen van deze privacyverklaring te bereiken of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Beveiliging

Joolz doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen, denk hierbij aan het gebruik van versleutelings- en authenticatietools om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijzigingen en/of vernietiging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bovenstaand ongeoorloofd gebruik, stuur dan een e-mail naar privacy@joolz.com.

Hoe gaan wij om met cookies?

en cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u toestemming geeft, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie webverkeer te analyseren of informeert u als u een bepaalde website bezoekt. Cookies maken het mogelijk voor webapplicaties om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten afstemmen op uw behoeften en voorkeuren door informatie te verzamelen en te bewaren. Wij gebruiken cookies om vast te stellen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over het verkeer op de webpagina's en bij het verbeteren van onze website, zodat wij deze nog beter kunnen afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de klant. Wij gebruiken deze informatie alleen om analyses uit te voeren ten behoeve van statistische doeleinden en daarna verwijderen wij deze gegevens uit ons systeem.
Over het algemeen helpen cookies ons om u een optimale gebruikerservaring van onze website te bieden door ons te laten zien welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, met uitzondering van de gegevens die u bewust met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar u kunt meestal de instellingen wijzigen om desgewenst alle cookies te weigeren. Hierdoor kan het echter zijn dat u niet optimaal gebruik kunt maken van deze website.

Hoe wij uw gegevens gebruiken en beheren

Uw persoonlijke gegevens zullen wij niet verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden. Als u via Joolz.com persoonsgegevens heeft ingediend en deze graag wilt inzien, stuur dan een e-mail naar privacy@joolz.com.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u een aantal rechten op grond van de AVG:
• Op basis van het recht van inzage kunt u een verzoek indienen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij zullen altijd aan uw verzoek voldoen, tenzij er omstandigheden zijn waarin wij het recht hebben om uw verzoek op inzage tot kopieën van persoonsgegevens te weigeren, bijvoorbeeld op grond van het wettelijk beroepsgeheim;
• Het recht op rectificatie en aanvulling van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
• Het recht op vergetelheid om alle persoonsgegevens die betrekking op u hebben te wissen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij uw gegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of beperking hiervan. Ook hier kunnen er omstandigheden zijn waarin wij het recht hebben om uw verzoek te weigeren;
• Op basis van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en voor de computer leesbaar formaat. U mag deze gegevens vervolgens zelf doorgeven aan een andere beheerder.
• Het recht met betrekking tot profilering.
• Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
• Het recht om uw toestemming in te trekken. Ook hierbij geldt dat wij, onder bepaalde omstandigheden, het recht hebben om uw gegevens te blijven verwerken, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op:
privacy@my-joolz.com
Joolz, a Milk Design brand
Distelweg 89
1031 HD Amsterdam
Nederland 
Aan het laden
Aan het laden